מבנה הרשת המיושן בישראל, מוביל לשינוי תפיסתי. כיום קיימת הכרה בכך שמרבית פוטנציאל האנרגיה המתחדשת שתשולב ברשת החשמל בשנים הקרובות תהיה בדו-שימוש, לרבות באמצעות גגות סולאריים באזורי הביקוש ומרכזי הערים. הכרה זו מגולמת בהחלטת רשות החשמל מספטמבר 2023 שמציעה "פרמיה אורבנית" (תוספת 5 אגורות בתעריף מכירת החשמל) למתקני ייצור בדו שימוש ומתקני אגירה שיקומו ביישובים עירוניים.