אסדרה מודל השוק שנכנסה לתוקף החל מ-1.1.2024, במסגרתה כחלק מהרפורמה במשק החשמל נפתח לראשונה מקטע הספקת החשמל לתחרות, ומתאפשרת באופן פוטנציאלי הקמה של תאגידי הספקת חשמל מוניציפליים.

כל אלו הובילו את מנכ"ל משרד הפנים לפרסם הכרזה על האפשרות של רשויות מקומיות להקים תאגידי אנרגיה עירוניים. זוהי הכרזה הצהרתית משמעותית, אך מוגבלת. אנחנו מציעים יותר עצמאות, ויותר תועלות לרשויות ולתושבים.