כחלק מהבנת חשיבותה של אגירת חשמל להמשך התפתחות משק החשמל בישראל, בנובמבר 2023 אושרה תוכנית המתאר הארצית לאגירת אנרגיה, אשר מסדירה את הליכי התכנון להקמת מתקני אגירה. זאת לצד התקדמות טכנולוגית דרמטית וירידת מחירים בשנים האחרונות.