האנרגיה עוברת לידיים
של הרשויות המקומיות

לראשונה, רשויות מקומיות בישראל מקימות תאגידי הספקת חשמל מוניציפליים, ומפתחות מנוע צמיחה המאפשר להעניק שירות טוב יותר לתושב ולהציע הפחתה בנטל יוקר המחייה, כל זאת באמצעות אנרגיה מתחדשת