חוסן אנרגטי

הגדלת כמות החשמל המיוצר והנאגר בשטח הרשות, כך שבמקרה חירום בטחוני, אקלימי או תקלה טכנית, ניתן להמשיך לתפקד כ"אי אנרגטי".