חוסן כלכלי

מימוש פרויקטים רווחיים שיספקו תועלות כלכליות הן כהכנסה ישירה לרשות, והן עבור משיכת עסקים והגדלת האטרקטיביות הכלכלית של העיר.