חוסן חברתי

הרווחים יתועלו לטובת שיפור רווחת התושבים והעסקים, לרבות הפחתה בנטל יוקר המחייה על ידי הנחה משמעותית בחשבונות החשמל