מִשלנוּ

משלנו

נתחיל מהשורה התחתונה:

מה יוצא לכם מזה:

עד 35% הנחה בחשבון החשמל לתושבים ועסקים

צמצום עלויות חשמל מושכת עסקים

העסקים מייצרים מנוע צמיחה עירוני

40% חסכון בחשבון חשמל או ₪50 מיליון רווח

צמצום עלויות חשמל מושכת עסקים

העסקים מייצרים מנוע צמיחה עירוני

עד 35% הנחה בחשבון החשמל לתושבים ועסקים

צמצום עלויות חשמל מושכת עסקים

העסקים מייצרים מנוע צמיחה עירוני

מה זה דורש מכם:

הוצאת רישיון מספק חשמל

והטמעת מערכות לסחר בחשמל

גיוס התושבים

ושיוכם כצרכני חשמל תחת תאגיד ההספקה המקומי

מימוש הפוטנציאל הסולארי

כולל עמדות טעינה לרכב חשמלי והקמה הדרגתית של אגירה

למה עכשיו?

יש

מצוקה

יש

פתרון

יש

רגולציה

מבנה הרשת המיושן בישראל, מוביל לשינוי תפיסתי. כיום קיימת הכרה בכך שמרבית פוטנציאל האנרגיה המתחדשת שתשולב ברשת החשמל בשנים הקרובות תהיה בדו-שימוש, לרבות באמצעות גגות סולאריים באזורי הביקוש ומרכזי הערים. הכרה זו מגולמת בהחלטת רשות החשמל מספטמבר 2023 שמציעה "פרמיה אורבנית" (תוספת 5 אגורות בתעריף מכירת החשמל) למתקני ייצור בדו שימוש ומתקני אגירה שיקומו ביישובים עירוניים. 

כחלק מהבנת חשיבותה של אגירת חשמל להמשך התפתחות משק החשמל בישראל, בנובמבר 2023 אושרה תוכנית המתאר הארצית לאגירת אנרגיה, אשר מסדירה את הליכי התכנון להקמת מתקני אגירה. זאת לצד התקדמות טכנולוגית דרמטית וירידת מחירים בשנים האחרונות.

אסדרה מודל השוק שנכנסה לתוקף החל מ-1.1.2024, במסגרתה כחלק מהרפורמה במשק החשמל נפתח לראשונה מקטע הספקת החשמל לתחרות, ומתאפשרת באופן פוטנציאלי הקמה של תאגידי הספקת חשמל מוניציפליים.

כל אלו הובילו את מנכ"ל משרד הפנים לפרסם הכרזה על האפשרות של רשויות מקומיות להקים תאגידי אנרגיה עירוניים. זוהי הכרזה הצהרתית משמעותית, אך מוגבלת. אנחנו מציעים יותר עצמאות, ויותר תועלות לרשויות ולתושבים.

פתח תקוה סמל-min
pt
Screenshot 2024-02-03 at 1.34.56 PM

אוכלוסיה

257,000

Screenshot 2024-02-03 at 1.51.46 PM
Screenshot 2024-02-03 at 1.54.22 PM
eer-afula
afu
Screenshot 2024-02-03 at 1.34.56 PM

אוכלוסיה

63,000

eer-asq
ashq
Screenshot 2024-02-03 at 1.34.56 PM

אוכלוסיה

158,500

מאיפה תגיע ההנחה?

מקורות הכנסה עירוניים מאנרגיה

מימוש פוטנציאל הגגות בבעלות הרשות, עמדות טעינה ציבוריות לרכבים חשמליים, פרמיה אורבנית ממתקני אגירה.

חיסכון בהפעלה שוטפת

הסתמכות על מערכי השירות והגבייה הקיימים ברשות.

הרשות עובדת בשביל התושבים

העירייה מחויבת לפעול לרווחת התושבים ועסקים המקומיים.

אבל מאיפה תגיע ההנחה?

מקורות הכנסה עירוניים מאנרגיה

מימוש פוטנציאל הגגות בבעלות הרשות, עמדות טעינה ציבוריות לרכבים חשמליים, פרמיה אורבנית ממתקני אגירה

חיסכון בהפעלה שוטפת

הסתמכות על מערכי השירות והגבייה הקיימים ברשות.

הרשות עובדת בשביל התושבים

העירייה מחויבת לפעול לרווחת התושבים ועסקים המקומיים.

WIN

חוסן אנרגטי

WIN

חוסן כלכלי

WIN

חוסן חברתי

דילוג לתוכן